Sme Otcovi vďační,

že vás môžeme

opätovne pozvať

do prvého online bloku

Školy kráľovských vzťahov

služby Elijah House Ministry

Priebeh online DVD Školy Kráľovských Vzťahov

Počas 1. modulu školy, ktorú otvárame 9. septembra 2021 o 18,00 hod., sa budeme stretávať online cez aplikáciu Zoom, Wix alebo MS Teams, a to každý druhý štvrtok v čase 18,00-21,00

počas celého obdobia od septembra do polovice februára 2022.

 

Ak to okolnosti dovolia, 1. časť školy slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí pre návštevníkov, priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona a Dagmar Pollitovcov z Rakúska.

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez Vimeo a budú sprístupnené linkom s heslom. Budete si ich môcť vypočuť online alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Biblické základy služby Elijah House • Srdce a myseľ • Intimita s Bohom • Správne vyjadrovanie emócií • Nástroje služby • Vedenie rozhovoru • Nasledovanie Ducha Svätého • Ovocie horkosti • Očakávania a súdenie na základe koreňov horkosti • Vnútorné zaprisahania a zarieknutia • Nenaplnené potreby • Dokončenie odpustenia • Pokánie a náhrada • Ako vidíme Boha • Zameranie na výkon • Obrátenie rolí rodičov a detí • Hanba • Nosenie bremien • Zmierenie s Bohom • Liečba duchovnej rebélie • Podriadenie sa • Nosenie autority • Oslobodenie a vnútorné uzdravenie • Zdroje sexuálnych problémov • Ako si udržať uzdravenie • Úcta k otcovi a matke • Vzkriesenie ako časť uzdravenia •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Absolventský víkend - Ukončenie 1. modulu

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého absolventského víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí

pre návštevníkov a priaznivcov služby Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita.

Víkdend sa uskutoční vo Važci alebo v Lučatíne.

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme online.

Viac podrobností o programe už onedlho

nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena prvého bloku DVD školy je 180€.

Prihlásení dobrovoľníci z linky Volaj ku mne majú možnosť získať zľavu 20%.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 40€,

  • a suma za prevádzku seminára - 20€ (Zoom a pod.)

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Platby môžete posielať na číslo účtu SK43 8330 0000 0024 0191 0506 s heslom Eliáš 2021.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 180€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    140€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 7x splátku vo výške 20€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

    Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

    nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

    mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to do 3. septembra 2021, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 40€).

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 40€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením prihlasovacieho formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 

Spoznajte nás

Dagmar&Simon
Pollit

Je úžasný... >

manželský pár, slúžiaci ľuďom mnohými spôsobmi

aj za hranicami Európy.

Spoločne vedú pobočku Elijah House Ministry

v Rakúsku.

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca

druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Blanka
Janíčková

Je vzácna... >

a úspešná absolventka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Vytrvalo a rada získava nové skúsenosti.

Jana
Brnová

Je úžasná... >

a tvorivá misionárka YWAM

slúžiaca druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom. Vedie predškolské zariadenie Klubík v Bratislave

Alena
Beláková

Je vzácna... >

20150207_165540_018_edited.jpg

vzácna modlitebníčka s počúvajúcim srdcom plným povzbudenia pre druhých.

Jej obľúbenou témou je

Božia láska.

Zuzana
Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

Miroslava lacová

Je úžasná... >

a milá osôbka slúžiaca

druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom.

Je vzácnym členom nášho spoločenstva