Sme Otcovi vďační,

že vás môžeme

opätovne pozvať

do druhého, online bloku DVD Školy kráľovských vzťahov služby Elijah

House Ministries

Priebeh online DVD Školy Kráľovských Vzťahov

Počas 1. modulu školy, ktorú otvárame 9. septembra 2021 o 18,00 hod., sa budeme stretávať online cez aplikáciu Zoom alebo MS Teams, a to každý druhý štvrtok v čase 18,00-21,00

počas celého obdobia od septembra do konca januára.

 

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí pre návštevníkov, priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita z Rakúska.

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez Vimeo a budú sprístupnené linkom s heslom. Budete si ich môcť vypočuť online alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Biblické základy služby Elijah House • Srdce a myseľ • Intimita s Bohom • Správne vyjadrovanie emócií • Nástroje služby • Vedenie rozhovoru • Nasledovanie Ducha Svätého • Ovocie horkosti • Očakávania a súdenie na základe koreňov horkosti • Vnútorné zaprisahania a zarieknutia • Nenaplnené potreby • Dokončenie odpustenia • Pokánie a náhrada • Ako vidíme Boha • Zameranie na výkon • Obrátenie rolí rodičov a detí • Hanba • Nosenie bremien • Zmierenie s Bohom • Liečba duchovnej rebélie • Podriadenie sa • Nosenie autority • Oslobodenie a vnútorné uzdravenie • Zdroje sexuálnych problémov • Ako si udržať uzdravenie • Úcta k otcovi a matke • Vzkriesenie ako časť uzdravenia •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Záverečný Absolventský víkend

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého absolventského víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí

pre návštevníkov a priaznivcov služby Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita.

Víkdend sa uskutoční vo Važci alebo v Lučatíne.

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme online.

Viac podrobností o programe už onedlho

nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena druhého bloku DVD školy je 180€.

Prihlásení dobrovoľníci z linky Volaj ku mne majú možnosť získať zľavu 20%.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 40€,

  • a suma za prevádzku seminára - 20€ (Zoom a pod.)

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 180€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    140€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2021 s heslom ELIÁŠ-1 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 7x splátku vo výške 20€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

    Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

    nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

    mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to do 3. septembra 2021, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 40€).

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 40€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením prihlasovacieho formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 

Spoznajte nás

Simon Pollit

Je vzácny... >

modlitebný služobník. Spolu s manželkou Dagmar vedú službu Elijah House v Rakúsku a slúžia viacerým európskym štátom.

Helga Pavelková

Je úžasná... >

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Jana Brnová

Je vzácna... >

a tvorivá YWAM misionárka, ktorá sa s láskou venuje službe ľuďom. Vedie predškolské zariadenie Klubík v Bratislave.

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

citlivá modlitebníčka s mnohými životnými skúsenosťami. Je platným

a dôležitým členom

nášho tímu.

Zuzana Šerá

Je vzácna... >

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

Blanka Janíčková

Je vzácna... >

a horlivá absolventka EHM školy. Jej túžbou je prinášať Otcovi radosť v podobe uzdravených ľudských životov.

Alena Beláková

Je vzácna... >

modlitebníčka s materským srdcom. EHM školu absolvovala pred 3 rokmi a so svojimi skúsenosťami sa rada podelí.

Martin Butkovský

Je vzácny... >

a zanietený absolvent EHM školy zaoberajúci sa službou uzdravenia a vyslobodenia už niekoľko rokov. Je skvelým pomocníkom.

 

OZ dWell          Istrijská 81/A, 841 07 Bratislava          kontakt@oz-dwell.com          Mobil: +421 911 240 167          SK43 8330 0000 0024 0191 0506          © 2019 dWell