Sme Otcovi vďační,

že vás môžeme

opätovne pozvať

do druhého, online bloku DVD Školy kráľovských vzťahov služby Elijah

House Ministries

Priebeh online DVD Školy Kráľovských Vzťahov

Počas 2. modulu školy sa budeme stretávať online cez aplikáciu Cisco Webex, a to každý štvrtok okrem posledného štvrtku v mesiaci v čase 18,00-21,00 počas celého obdobia od septembra do konca februára.

 

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí pre návštevníkov, priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita z Rakúska.

 

Každé stretnutie bude prebiehať nasledovne:

18,00-19,00 - privítanie a rezumé aktuálnych lekcí

19,00-21,00 - modlitba v skupinke

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez Vimeo a budú sprístupnené linkom s heslom.

Budete si ich môcť vypočuť online vždy v utorok a stredu v čase 18,00-22,00, alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Dedičný hriech • Duchovné zajatectvo • Pevnosti v našej mysli • Obnovenie základov detstva • Popieranie • Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva • Emocionálne zneužívanie • Nevyriešený zármutok • Zdroje sexuálnych problémov • Duchovná nevera • Zmierenie • Podoby lásky • Uzdravenie z následkov okultizmu • Uzdravenie sexuálne zneužívaných • Profil zneužívajúceho • Modlitba za uvoľnenie traumy • Sexuálne závislosti • Homosexualita • Vyhorenie • Depresia • Ako bezpečne žiť zdravé vzťahy • Starostlivosť o ducha a jeho sýtenie •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Záverečný Absolventský víkend

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého absolventského víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí

pre návštevníkov a priaznivcov služby Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita.

Víkdend sa uskutoční 4.-7. marca 2021 vo Važci alebo v Lučatíne.

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme počas marca online.

Viac podrobností o programe nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena druhého bloku DVD školy je 180€.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 40€,

  • a suma za prevádzku seminára - 20€ (Nonstop Webex a pod.)

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 180€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    140€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 7x splátku vo výške 20€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

    Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

    nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

    mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to do 3. septembra 2020, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 40€).

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 40€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením tohto formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 

Spoznajte nás

Simon Pollit

Je vzácny... >

Helga Pavelková

Je úžasná... >

Jana Brnová

Je vzácna... >

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

Mária Urbancová

Je vzácna... >

Zuzana Šerá

Je vzácna... >

Blanka Janíčková

Je vzácna... >

Alena Beláková

Je vzácna... >

Martin Butkovský

Je vzácny... >

 

OZ dWell          Istrijská 81/A, 841 07 Bratislava          kontakt@oz-dwell.com          Mobil: +421 911 240 167          SK43 8330 0000 0024 0191 0506          © 2019 dWell