Na prvý modul nadväzujeme druhým

online blokom Školy kráľovských vzťahov v spolupráci s Elijah

House Ministry Rakúsko

formulár
Prihlasovací

Priebeh online DVD Školy Kráľovských Vzťahov

Počas 2. modulu školy sa budeme stretávať online cez aplikáciu Cisco Webex, a to každý štvrtok okrem posledného štvrtku v mesiaci v čase 18,00-21,00 počas celého obdobia od februára 2022 do začiatku júla 2022.

 

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí pre návštevníkov, priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita z Rakúska.

 

Každé stretnutie bude prebiehať nasledovne:

18,00-19,00 - privítanie a rezumé aktuálnych lekcí

19,00-21,00 - modlitba v skupinke

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez Vimeo a budú sprístupnené linkom s heslom. Budete si ich môcť vypočuť online počas aktuálneho týždňa, alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Dedičný hriech • Duchovné zajatectvo • Pevnosti v našej mysli • Obnovenie základov detstva • Popieranie • Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva • Emocionálne zneužívanie • Nevyriešený zármutok • Zdroje sexuálnych problémov • Duchovná nevera • Zmierenie • Podoby lásky • Uzdravenie z následkov okultizmu • Uzdravenie sexuálne zneužívaných • Profil zneužívajúceho • Modlitba za uvoľnenie traumy • Sexuálne závislosti • Homosexualita • Vyhorenie • Depresia • Ako bezpečne žiť zdravé vzťahy • Starostlivosť o ducha a jeho sýtenie •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Záverečný Absolventský víkend

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého absolventského víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí

pre návštevníkov a priaznivcov služby Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita.

Víkdend sa uskutoční začiatkom júla 2022, miesto ešte upresníme.

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme začiatkom júla online.

Viac podrobností o programe nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena druhého bloku DVD školy je 180€.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 40€,

  • a suma za prevádzku seminára - 20€

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 180€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. januára 2022 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. januára 2022 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    140€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. januára 2022 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 7x splátku vo výške 20€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

    Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

    nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

    mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to do 12. februára 2022, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 40€).

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 40€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením tohto formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 

Spoznajte nás

Simon Pollit

Je vzácny... >

collage_over_image_page199_9.png

modlitebný služobník. Spolu s manželkou Dagmar vedú službu Elijah House v Rakúsku a slúžia viacerým európskym štátom.

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Jana Brnová

Je vzácna... >

415096_10150603400414108_1872399445_o_ed

a tvorivá YWAM misionárka, ktorá sa s láskou venuje službe ľuďom. Vedie predškolské zariadenie Klubík v Bratislave.

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

1003906_10201875195907742_1804274735_n.j

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

20191020_175333_edited.jpg

citlivá modlitebníčka s mnohými životnými skúsenosťami. Je platným

a dôležitým členom

nášho tímu.

Zuzana Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

Blanka Janíčková

Je vzácna... >

Blanka.jpg

a horlivá absolventka EHM školy. Jej túžbou je prinášať Otcovi radosť v podobe uzdravených ľudských životov.

Alena Beláková

Je vzácna... >

20150207_165540_018_edited.jpg

modlitebníčka s materským srdcom. EHM školu absolvovala pred 3 rokmi a so svojimi skúsenosťami sa rada podelí.

Martin Butkovský

Je vzácny... >

1935764_1141168452877_8002897_n.jpg

a zanietený absolvent EHM školy zaoberajúci sa službou uzdravenia a vyslobodenia už niekoľko rokov. Je skvelým pomocníkom.