Ide o srdce každého z nás.

Ide o srdce nášho národa.

Záleží nám

na Duchovnom

a Duševnom Zdraví

O stretnutí

Počas 2. modulu školy sa budeme stretávať online cez aplikáciu Cisco Webex, a to každý štvrtok okrem posledného štvrtku v mesiaci v čase 18,00-21,00 počas celého obdobia od septembra do konca februára.

 

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí pre návštevníkov, priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita z Rakúska.

 

Každé stretnutie bude prebiehať nasledovne:

18,00-19,00 - privítanie a rezumé aktuálnych lekcí

19,00-21,00 - modlitba v skupinke

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez Vimeo a budú sprístupnené linkom s heslom.

Budete si ich môcť vypočuť online vždy v utorok a stredu v čase 18,00-22,00, alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Dedičný hriech • Duchovné zajatectvo • Pevnosti v našej mysli • Obnovenie základov detstva • Popieranie • Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva • Emocionálne zneužívanie • Nevyriešený zármutok • Zdroje sexuálnych problémov • Duchovná nevera • Zmierenie • Podoby lásky • Uzdravenie z následkov okultizmu • Uzdravenie sexuálne zneužívaných • Profil zneužívajúceho • Modlitba za uvoľnenie traumy • Sexuálne závislosti • Homosexualita • Vyhorenie • Depresia • Ako bezpečne žiť zdravé vzťahy • Starostlivosť o ducha a jeho sýtenie •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Záverečný Absolventský víkend

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého absolventského víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň otvorených dverí

pre návštevníkov a priaznivcov služby Elijah House. Veríme, že budeme môcť medzi nami privítať aj Simona Pollita.

Víkdend sa uskutoční 4.-7. marca 2021 vo Važci alebo v Lučatíne.

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme počas marca online.

Viac podrobností o programe nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena druhého bloku DVD školy je 180€.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 40€,

  • a suma za prevádzku seminára - 20€ (Nonstop Webex a pod.)

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 180€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    140€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 40€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 31. augusta 2020 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 7x splátku vo výške 20€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

    Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

    nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

    mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to do 3. septembra 2020, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 40€).

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 40€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením tohto formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 

Spoznajte nás

Simon Pollit

Je vzácny... >

collage_over_image_page199_9.png

modlitebný služobník. Spolu s manželkou Dagmar vedú službu Elijah House v Rakúsku a slúžia viacerým európskym štátom.

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Jana Brnová

Je vzácna... >

415096_10150603400414108_1872399445_o_ed

a tvorivá YWAM misionárka, ktorá sa s láskou venuje službe ľuďom. Vedie predškolské zariadenie Klubík v Bratislave.

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

1003906_10201875195907742_1804274735_n.j

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

20191020_175333_edited.jpg

citlivá modlitebníčka s mnohými životnými skúsenosťami. Je platným

a dôležitým členom

nášho tímu.

Zuzana Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

Blanka Janíčková

Je vzácna... >

Blanka.jpg

a horlivá absolventka EHM školy. Jej túžbou je prinášať Otcovi radosť v podobe uzdravených ľudských životov.

Alena Beláková

Je vzácna... >

20150207_165540_018_edited.jpg

modlitebníčka s materským srdcom. EHM školu absolvovala pred 3 rokmi a so svojimi skúsenosťami sa rada podelí.

Martin Butkovský

Je vzácny... >

1935764_1141168452877_8002897_n.jpg

a zanietený absolvent EHM školy zaoberajúci sa službou uzdravenia a vyslobodenia už niekoľko rokov. Je skvelým pomocníkom.