top of page

Nájsť azyl

Aktualizováno: 23. 3.

Existuje taká zahraničná stránka, ktorá náhodne generuje biblické verše. Nechcem sa venovať tomu či náhody existujú, alebo či je správne vytrhávať verše z kontextu. Chcem sa venovať veršu, ktorý mi stránka ponúkla:

In you, Lord, I have taken refuge;

let me never be put to shame;

deliver me in your righteousness.

Turn your ear to me, come quickly to my rescue;

be my rock of refuge, a strong fortress to save me.

Psalm 31:1-2 NIV


Je to druhý a tretí verš 31. žalmu a Jeruzalemská biblia nám ponúka toto znenie:

U teba, Jahve, hľadám ochranu, nedovoľ nikdy, aby som sa sklamal!

Zachráň ma, veď ty si spravodlivý! Vypočuj ma, zachráň ma čím skôr,

buď mi istým útočišťom, buď mi záchranným hradom!

Žalm 31: 2-3 BOT

Slovo "refuge" v našom jazyku znamená útočisko, úkryt. Pri čítaní mi okamžite napadlo odvodené slovo "refugee" - utečenec, niekto, kto hľadá úkryt, útočisko a ochranu pred nepriateľmi, vojnou a pod. A poznáte to, spustila sa lavína ďalších asociácií a myšlienok. O niektoré sa podelím:

Refuge - úkryt --> refugee - utečenec --> azyl --> ambasáda --> opustené deti utečencov --> pocity absolútnej samoty v situáciách výsmechu, zahanbenia alebo úplného strápnenia --> hanba --> vyhrážky a zastrašovanie --> nespravodlivé obviňovanie, osočovanie, ohováranie a ukazovania prstom... Skrátka, prišlo mi na myseľ mnoho situácií, v ktorých som sa ocitla, a hoci by som veľmi chcela, nebolo z nich úniku. Príliš často sa nenašiel nikto, kto by do nich vstúpil a účinne sa ma zastal, ochránil mal alebo ma skryl. Možno si odnášaš podobné skúsenosti zo situácií vo vzťahoch so súrodencami, rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi...

Potom do mojich úvah vstúpil Otec,

"...a ukázal mi veľkňaza Jošuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. (por. Jób 1,6-12; 2,1-7; Zj 12,10) Hospodin povedal satanovi: „Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa?“ (Am 4,11) Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: „Vyzlečte mu špinavý odev!“ Jemu povedal: „Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha!“ (Iz 6,7; 61,3; Zj 19,8) Potom povedal: „Položte mu na hlavu čistý turban!“ Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Hospodinov anjel pritom stál. (Lv 8,7-9) Hospodinov anjel prisvedčil Jošuovi: „Takto hovorí Hospodin zástupov:

...umožním ti prístup medzi tých, čo tu stoja. Zach 3:1-7

Zvláštne, čo všetko je možné s Bohom zažiť počas čítania Biblie. Behom pár chvíľ mi Otec pripomenul mnoho bolestivých spomienok a ukázal mi, že tam so mnou je a bol tam aj keď vtedy, hoci som Ho dobre nepoznala. Jeho prítomnosť mi pomáhala vyriešiť vynárajúcu sa bolesť a strach, ktoré som prežívala. Prežila som, že Boh je na mojej strane a poskytuje mi útechu a záchranu. To, čo som prežívala najlepšie vyjadril Dávid v Žalme 18:2-3.7-20:

Vrúcne ťa milujem, Jahve, moja sila, (môj záchranca, Ty si ma zachránil pred násilím), Ty, Jahve, si moja skala, moja nedobytná pevnosť, môj záchranca, môj Boh. Ty si bralo, na ktorom nájdem útočište, môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad. vtedy som v úzkosti volal k Jahvemu, kričal som o pomoc. Boh počul môj hlas zo svojho chrámu, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Zem sa pohla a zatriasla, vrchy sa pohýbali v základoch, zachveli sa, lebo Všemohúci sa nahneval. Zahorel prenáramným hnevom, plamene jeho rozhorčenia spaľovali všetko, žeravé uhlie iskrilo na všetky strany. Naklonil oblohu a zostúpil s tmavými mrakmi pod svojimi nohami, niesol sa na cherubovi, preletel vzduchom, zniesol sa dolu na krídlach vetra. Temnotou sa zastrel ako závojom, zahalil sa hustými vodnými mrakmi. Pred jeho bleskom trhali sa mračná, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene. Jahve zahrmel z neba, zadunel hlas Najvyššieho, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene. Vystrelil šípy a rozprášil nepriateľov, vrhol na nich blesky a porazil ich. Morské dná sa vynorili, odkryli sa základy zeme, keď si pohrozil svojim nepriateľom, Jahve, keď si ich zahriakol rozhnevaným hlasom. Boh vystrel ruku z výsosti a zachytil ma, vytiahol ma z hlbokých vôd. Oslobodil ma od mocných nepriateľov, od tých, čo ma nenávideli a boli silnejší odo mňa. Keď ma stihlo nešťastie, oborili sa na mňa, ale Jahve mi bol oporou, vyviedol ma na slobodu, zachránil ma, lebo ma miluje.

Som rada, že máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas, a že Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Hebr 4:14-16 a Ef 2:4-7.

Odpovedala som Bohu aj týmto žalmom a touto piesňou.

Ako sa dnes Otec prihovára Tebe?

Aká je Tvoja odpoveď?

Ak chceš, podeľ sa aj s nami, tu v komentároch...

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


logoOZ.png
bottom of page