Modlitebná služba online

Prepájame srdcia s Bohom a medzi ľuďmi navzájom.

  • 1 hodin/ 20 minut/y
  • Zoom, MS Teams, Messenger, WhatsApp, Mobil

Popis služby

Členovia OZ dWell a absolventi Elijah House školy Vám ponúkajú online modlitebnú službu. Rezervujte si jeden alebo viacero 80-minútových blokov a využite možnosť hlbšieho prepojenia Božieho a Vášho srdca.

Kontaktní údaje

+421 911 240 167

kontakt@oz-dwell.com

OZ dWell          Istrijská 81/A, 841 07 Bratislava          kontakt@oz-dwell.com          Mobil: +421 911 240 167          SK43 8330 0000 0024 0191 0506          © 2019 dWell