top of page

Z pera našich absolventov

Čo sa Ti na škole

najviac páčilo?

*Vzťahy. *Soaking a osobná modlitba za jednotlivca. *Spoločenstvo ľudí hľadajúcich pravdu

a slobodu. Prednášky sú úžasné. *Rôznorodosť

a prepojenie tém, sloboda vo vyjadrovaní, soaking, hĺbka vyučovaní. *Páčil sa mi prístup a celková podstata načúvania druhým a zároveň načúvanie Ducha Svätého. *Prehľadnosť osnov. Podloženie časťami Biblie. Budovanie nových vzťahov. Citlivosť. *Zameranie pohľadu Nebeského Otca na naše srdce.

bottom of page