Na 1. blok 2022/23

nadväzujeme druhým

online blokom Školy kráľovských vzťahov

v spolupráci s Elijah

House Ministry Rakúsko

Priebeh online DVD Školy Kráľovských Vzťahov

Počas 2. modulu školy sa budeme stretávať online cez aplikáciu Zoom každý druhý štvrtok v čase 18,00-21,00 počas celého obdobia od februára 2023 do začiatku júla 2023. Druhý blok DVD školy otvárame vo štvrtok 24. februára 2022.

 

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného predĺženého LIVE víkendu, ktorého súčasťou bude aj Deň priateľov Elijah House Ministry pre priateľov a priaznivcov služby dWell a Elijah House. Veríme, že pandemická alebo iná situácia nám nezabráni medzi nami privítať aj Simona a Dagmar Pollitovcov z Rakúska.

 

Každé stretnutie bude prebiehať nasledovne:

18,00-19,00 - privítanie, zdieľanie a rezumé aktuálnych lekcí

19,00-21,00 - zdieľanie a modlitba v skupinke

 

Stretnutia nadväzujú na lekcie, ktoré budú dostupné online cez VimeoBudete si ich môcť vypočuť online počas aktuálneho týždňa, alebo budú vyučované naživo našimi facilitátormi.

 

Lekcie

• Dedičný hriech • Duchovné zajatectvo • Pevnosti v našej mysli • Obnovenie základov detstva • Popieranie • Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva • Emocionálne zneužívanie • Nevyriešený zármutok • Zdroje sexuálnych problémov • Duchovná nevera • Zmierenie • Podoby lásky • Uzdravenie z následkov okultizmu • Uzdravenie sexuálne zneužívaných • Profil zneužívajúceho • Modlitba za uvoľnenie traumy • Sexuálne závislosti • Homosexualita • Vyhorenie • Depresia • Ako bezpečne žiť zdravé vzťahy • Starostlivosť o ducha a jeho sýtenie •

 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v prílohe

Informácie pre študentov ŠKV.

 
 

Záverečný Absolventský víkend

Ak to okolnosti dovolia, školu slávnostne ukončíme počas spoločného

absolventského víkendu, ktorý sa uskutoční 7.-9. júla 2023 a vyústi Dňom priateľov služby Elijah House. Veríme, že korona nám nezabráni medzi nami privítať Simona a Dagmar Pollitovcov z Rakúska. Miesto ešte upresníme.

 

V prípade nepriaznivých okolností DVD školu dokončíme začiatkom júla online.

Viac podrobností o programe nájdete vyššie v našom kalendári.

 

Cena druhého bloku DVD školy je 200€.

 

V cene je zahrnuté:

  • školné - 120€,

  • učebnica - 50€,

  • a suma za prevádzku seminára - 30€

V cene nie je zahrnutá suma za spoločný víkendový pobyt.

Cena sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Školy Kráľovských vzťahov

 

Možnosti platby

1. jednorázovo 200€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 20. februára 2023 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 50€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 20. februára 2023 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu + doplatok

    150€ na to isté číslo účtu alebo na prvom stretnutí;

3. záloha 50€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na ŠKV

    do 20. februára 2023 s heslom ELIÁŠ-2 v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 5x splátku vo výške 30€, alebo 3x splátku vo výške 50€;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili, ozvite sa

nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa pokračovania školy

mohli zúčastniť.

 

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť seminára účastniť a oznámite nám to e-mailom do 23. februára 2023, peniaze Vám budú vrátené (vrátane zálohy 50€) a vrátite nám učebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete účastniť školy po prvom stretnutí, bude Vám vrátená suma okrem zálohy 50€ a vrátite nám účebnicu.

 

  • V prípade, že sa prestanete školy účastniť po dvoch alebo viacerých stretnutiach, Váš prípad a vrátenie peňazí bude Elijah House Ministries riešiť individuálne a vrátite nám učebnicu. 

  • Vyplnením prihlasovacieho formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

 
 

Spoznajte nás

Dagmar&Simon
Pollit

Je úžasný... >

DagmarSimon.png

manželský pár, slúžiaci ľuďom mnohými spôsobmi

aj za hranicami Európy.

Spoločne vedú pobočku Elijah House Ministry

v Rakúsku.

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca

druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Blanka
Janíčková

Je vzácna... >

Blanka.jpg

a úspešná absolventka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Vytrvalo a rada získava nové skúsenosti.

Jana
Brnová

Je úžasná... >

415096_10150603400414108_1872399445_o_edited.jpg

a tvorivá misionárka YWAM

slúžiaca druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom. Venuje sa predškolákom a vedie Klubík v Bratislave

Adriana
Šitinová

Je vzácna... >

1003906_10201875195907742_1804274735_n.jpg

modlitebná bojovníčka

so srdcom plným porozumenia pre druhých. Je nám vzorom

v uplatňovaní Božích princípov v osobnom živote aj v službe.

Miroslava lacová

Je úžasná... >

Mirka.png

a milá osôbka slúžiaca

druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom.

Je vzácnym členom nášho spoločenstva

Alena
Beláková

Je vzácna... >

20150207_165540_018_edited.jpg

vzácna modlitebníčka s počúvajúcim srdcom plným povzbudenia pre druhých.

Jej obľúbenou témou je

Božia láska.

Zuzana
Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

logoOZ.png