Sme spoločenstvo ľudí,

ktorým na Vás záleží.

Našou radosťou je podeliť

sa s vami o skúsenosti

a poznatky, ako prakticky žiť kultúru Božieho Kráľovstva vo všetkých aspektoch obyčajného každodenného života.

Podporujeme duchovný, duševný a osobnostný rast jednotlivcov a celých  spoločenstiev veriacich a pomáhame druhým žiť

v súlade s biblickými princípmi v zmysle

judeo–kresťanského vierovyznania.

Zameriavame sa

na aktivity preventívneho a vzdelávacieho charakteru vo vzťahu k viere v Boha

v osobnom a rodinnom živote, v zamestnaní, v oblasti zdravia, umenia

a kultúry, v cirkvi

a všetkých ostatných sférach spoločnosti. Vytvárame priestor pre formálne stretávanie

a vzdelávanie, poriadame diskusné stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, kurzy, workshopy, DVD školy, školenia, modlitebné poradenstvo, podporujeme spoluprácu jednotlivcov a spoločenstiev a chceme byť platformou aj pre pomoc spoluobčanom

v tiesni.

Čo robíme

Ako na to

Kto sme

Spoznajte nás

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Miroslava lacová

Je úžasná... >

Mirka.png

a milá osôbka slúžiaca druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom. Je najnovším členom nášho občianskeho spoločenstva

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

1003906_10201875195907742_1804274735_n.j

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Zuzana
Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

20191020_175333_edited.jpg

citlivá modlitebníčka s mnohými vzácnymi životnými skúsenosťami. Je

neoddeliteľným a dôležitým členom nášho tímu.

Lenka Kmeťová

Je vzácna... >

10398451_54497097404_7764240_n.jpg

a kreatívna členka nášho tímu so srdcom pre každú vec, ktorá prinesie plnšiu

a kvalitnejšiu skúsenosť života s Bohom.