top of page

Sme spoločenstvo ľudí,

ktorým na Vás záleží.

Našou radosťou je podeliť

sa s vami o skúsenosti

a poznatky, ako prakticky žiť kultúru Božieho Kráľovstva vo všetkých aspektoch obyčajného každodenného života.

Boh sa na náš národ pozerá ako na jedinečnú entitu,  “bytosť” s vlastným srdcom. Veríme, že keď sa dotýka srdca jednotlivca, dotýka sa srdca národa a prináša mu uzdravenie. Sme radi, že pri tom môžeme byť spolu s Ním a učiť sa správne porozumieť svojej identite, povolaniu a poslaniu.

 

Podporujeme duchovný, duševný a osobnostný rast jednotlivcov a celých  spoločenstiev veriacich a pomáhame druhým žiť

v súlade s biblickými princípmi v zmysle

judeo–kresťanského vierovyznania.

Ponúkame službu modlitbou.

Zvyčajne prebieha naživo, ale 

v súčasnej dobe poznačenej covidom sa nám osvedčila

aj jej online forma.

Rezervujte si jeden

alebo viacero 90-minútových blokov, ktoré sú určené na jednorazové aj pravidelné modlitby za vnútorné uzdravenie a vyslobodenie

a sprevádzanie duchovným rastom s cieľom hlbšieho prepojenia Božieho

a Vášho srdca.

Spolupracujeme

s Rakúskou pobočkou

Elijah House Ministry,

ktorej víziou je podporovať a povzbudzovať službou modlitby na splnenie dvojitého mandátu

z Mal 4:5-6 a Mat 17:11,

teda „navrátiť srdcia otcov ich deťom a srdcia detí ich otcom“ a „všetko obnoviť“.

Prevádzkujeme telefonickú modlitebnú linku Volaj ku mne. Je to služba modlitby príhovoru, počas ktorej volajúci získa dvoch modlitebných partnerov,

ktorí sa s ním počas 15-20 minút budú radi prihovárať za akúkoľvek potrebu, problém, životnú okolnosť či situáciu.

Čo robíme

Kto sme

Elijah House

dWellness

Volaj
ku mne

Uzdravenie
♥ národa

Spoznajte nás

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Miroslava lacová

Je úžasná... >

Mirka.png

a milá osôbka slúžiaca druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom. Je najnovším členom nášho občianskeho spoločenstva

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

1003906_10201875195907742_1804274735_n.j

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Lenka
Kmeťová

Je úžasná... >

10398451_54497097404_7764240_n.jpg

a kreatívna členka nášho tímu so srdcom pre každú vec, ktorá prinesie plnšiu

a kvalitnejšiu skúsenosť života s Bohom.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

20191020_175333_edited.jpg

citlivá modlitebníčka s mnohými vzácnymi životnými skúsenosťami. Je

neoddeliteľným a dôležitým členom nášho tímu.

Zuzana
Šerá

Je úžasná... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy

a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia

a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.

logoOZ.png
bottom of page