Sme spoločenstvo ľudí,

ktorým na Vás záleží.

Našou radosťou je podeliť sa

s vami o skúsenosti a poznatky,

ako prakticky aplikovať biblické princípy a kultúru vo všetkých aspektoch každodenného života.

Podporujeme duchovný, duševný a osobnostný rast jednotlivcov a spoločenstiev veriacich. Prostredníctvom

osvetovej a poradenskej činnosti, propagácie a realizácie aktivít, projektov a výskumu v oblasti viery v Boha a poskytovaním pomoci pri jej aplikácii do každodenného života jednotlivcov

a ich spoločenstiev pomáhame druhým žiť v súlade s biblickými princípmi v zmysle judeo–kresťanského vierovyznania.

Zameriavame sa na aktivity preventívneho aj vzdelávacieho charakteru vo vzťahu k viere

v Boha v osobnom a rodinnom živote, v zamestnaní, zdraví, umení a kultúre, v cirkvi

a všetkých ostatných sférach spoločnosti, vytvárame priestor pre formálne stretávanie

a vzdelávanie, usporadúvame diskusné stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, kurzy, workshopy, DVD školy, školenia, modlitebné poradenstvo, podporujeme spoluprácu jednotlivcov a spoločenstiev a chceme byť platformou pre pomoc spoluobčanom v tiesni.

Čo robíme

Ako na to

Kto sme

Spoznajte nás

Helga Pavelková

Je úžasná... >

13123252_1292536720775721_31968909183629

modlitebníčka slúžiaca druhým s veľkým srdcom.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Miroslava lacová

Je úžasná... >

a milá osôbka slúžiaca druhým s veľkou láskou, ochotou a záujmom. Je najnovším členom nášho občianskeho spoločenstva

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

detská lekárka a absolventka EHM školy.

Je vzácnou modlitebnou

a psychickou podporou nášho tímu aj OZ dWell.

Mária Urbancová

Je vzácna... >

20191020_175333_edited.jpg

citlivá modlitebníčka s mnohými vzácnymi životnými skúsenosťami. Je

neoddeliteľným a dôležitým členom nášho tímu.

Zuzana
Šerá

Je vzácna... >

20190505_110630.jpg

facilitátorka DVD školy a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia a vyslobodenia. Jej obľúbenou témou je intimita s Bohom.