Sme spoločenstvo,

ktoré sa aktívnym prístupom snaží objasňovať, šíriť

a prakticky aplikovať biblické princípy a kultúru vo všetkých aspektoch každodenného života.

Chceme podporovať duchovný, duševný a osobnostný rast jednotlivcov a spoločenstiev veriacich, aby vedeli v každodennom živote žiť

podľa princípov svojho vierovyznania prostredníctvom

osvetovej a poradenskej činnosti, propagácie a realizácie aktivít, projektov a výskumu v oblasti viery v Boha a poskytovaním pomoci pri jej aplikácii do každodenného života jednotlivcov

a ich spoločenstiev v zmysle judeo–kresťanského vierovyznania.

Zameriavame sa na aktivity preventívneho aj vzdelávacieho charakteru vo vzťahu k viere

v Boha v osobnom a rodinnom živote, v zamestnaní, zdraví, umení a kultúre, v cirkvi

a všetkých ostatných sférach spoločnosti, vytvárame priestor pre formálne stretávanie

a vzdelávanie, usporadúvame diskusné stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, kurzy, workshopy, DVD školy, školenia, poradenstvo, podporujeme spoluprácu jednotlivcov a spoločenstiev a chceme byť platformou pre pomoc spoluobčanom v tiesni.

Čo chceme

Ako na to

Kto sme

Spoznajte nás

Helga Pavelková

Je úžasná... >

Miroslava lacová

Je úžasná... >

Adriana Šitinová

Je vzácna... >

Zuzana
Šerá

Je vzácna... >

Mária Urbancová

Je vzácna... >

OZ dWell          Istrijská 81/A, 841 07 Bratislava          kontakt@oz-dwell.com          Mobil: +421 911 240 167          SK43 8330 0000 0024 0191 0506          © 2019 dWell

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now