top of page

Správne nosenie prorockých bremien

  • 15účastníků
Každý, kdo dokončil všechny úkoly programu, obdrží odznak.

O nás

Vedieť niesť bremená je dar. Podľa Gal 6:1-2 sme často pozvaní zdieľať bremená a utrpenie iných. Dagmar Pollit z Elijah House Ministry Rakúsko nám priblíži, ako používať tento vzácny dar zdravým spôsobom pod vedením Svätého Ducha v prorockej, modlitebnej, príhovornej a evanjelizačnej službe.

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Prehľad

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page