top of page

št 14. 9.

|

Místo bude upřesněno

Prorocká škola 2024

Dovoľ Bohu vyzbrojiť Ťa svojou láskou a mocou počas Prorockej školy 2024. V spolupráci s Elijah House Ministry Rakúsko Ti ponúkame prorocký tréning a mentoring.

Registrácia bola z dôvodu naplnenia kapacity uzatvorená.
Zobraziť ďalšie udalosti
Prorocká škola 2024
Prorocká škola 2024

ČAS A MIESTO

14. 9. 2023, 16:30 – 17. 9. 2023, 15:00

Místo bude upřesněno

O UDALOSTI

Prorocká škola sa uskutoční v dvoch častiach

počas dvoch predĺžených víkendov v termínoch:

· 14.-17. 9. 2023 v Penzióne Berea, Harmónia Modra (náklady, ubytovanie, strava - 195 €)

· 16.-19. 11. 2023 v Penzióne Zornička, Donovaly (náklady, ubytovanie, strava - 195 €)

Druhú časť školy nie je možné absolvovať bez účasti na prvej časti školy.

Registračný poplatok za Prorockú školu pre EHM Rakúsko

je min. 220 € (presné info pozri nižšie).

Súhrnná cena Školy je 610 €

Vedúca Prorockej školy:

Dagmar Pollit

Lektori:

Zakladatelia Elijah House Ministry (EHM) Rakúsko Dagmar a Simon Pollitovci

Pripravujeme účastníkov, aby zaujali svoje miesto v prorockej službe

a využili dary Svätého Ducha na budovanie Božieho kráľovstva.

Ponúkame učeníctvo, čas na praktické cvičenia a interakcie

v malých skupinách, ako aj príležitosti získať

odpovede na vaše osobné otázky.

Okruhy tém:

· Dôverný vzťah s Bohom a životný štýl proroka · Čakanie na Boha a stretávanie sa s Ním v tichu · Prehĺbenie v počúvaní Boha · Interpretácia, výklad snov a vízií · Prejavy prorockého Ducha · Proroctvo a narábanie s ním · Prorocký príhovor a duchovný boj · Rozlišovanie a skúmanie zjavenia · Funkcia a úlohy proroka · Povolanie, ustanovenie, trénovanie a vzdelávanie proroka · Proroctvo v Cirkvi

Na Prorockú školu je nevyhnutné registrovať sa.

Registrácia je platná až po zaplatení registračného poplatku.

Uvedený program Školy je orientačný a vyhradzujeme si právo na jeho zmenu.

Tento registračný formulár umožňuje prihlásiť sa na obidva víkendy Školy:

Prvýkrát vám poslúži na registráciu a prihlásenie sa na celú

Prorockú školu, a zároveň na prvú časť Školy, teda 1. víkend.

Druhýkrát ho použijete na prihlásenie sa na druhú časť Školy,

teda 2. víkend tým, že v ňom vyberiete termín 2. víkendu Školy.

Sumu za Školu uhrádzame v troch fázach:

1. Registračný poplatok za Prorockú školu pre EHM Rakúsko:

     Skorá registrácia do 31. júla 2023: 220 € (prevodom na účet)

     Neskorá registrácia do 31. augusta 2023: 270 € (prevodom na účet)

2. Účastnícky poplatok za 1. víkend Školy vo výške 195 € v hotovosti na mieste konania

3. Účastnícky poplatok za 2. víkend Školy vo výške 195 € v hotovosti na mieste konania

Platobné údaje pre odoslanie

registračného poplatku:

FIO Banka, a.s.

IBAN: SK43 8330 0000 0024 0191 0506

Do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a skratku "RP"

(registračný poplatok), napr.:

Milana Milanová RP

Podmienky vrátenia peňazí:

Ak sa odhlásite pred 15. augustom 2023,

bude vám vrátená plná výška registračného poplatku.

Ak sa odhlásite po 15. auguste 2023, bude vám

vrátených 50% registračného poplatku.

Po absolvovaní 1. víkendu Školy

registračný poplatok nevraciame.

Školu a jej študentov je možné podporiť darovaním príspevku na účet:

IBAN: SK43 8330 0000 0024 0191 0506 s poznámkou "DPS" (Dar Prorocka Skola)

Finančný dar je možné  pridať ako čiastku naviac aj pri registrácii na Školu.

Váš peňažný dar bude použitý výlučne na podporu študentov

(zníženie registračného poplatku) Prorockej školy.

Ďakujeme vám.

PROGRAM


  • 1 hodina

    Príchod a registrácia


  • 1 hodina

    Večera

Další položky 34

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

bottom of page