top of page

št 09. 9.

|

Zoom alebo MS Teams

Škola kráľovských vzťahov 2021/22 - 1. a 2. modul

Pozývame Vás na dobrodružnú cestu do Božieho, ale aj vlastného srdca, ktorá mení nielen naše životy, ale aj životy ľudí okolo nás.

Registrácia bola ukončená.
Ďalšie podujatia
Škola kráľovských vzťahov 2021/22 - 1. a 2. modul
Škola kráľovských vzťahov 2021/22 - 1. a 2. modul

ČAS A MIESTO

09. 9. 2021, 18:00 – 30. 1. 2022, 18:00

Zoom alebo MS Teams

O UDALOSTI

Škola kráľovských vzťahov (ŠKV) je kurz služby Elijah House Ministries

(ďalej len EHM) https://elijahhouse.at/sk/,

ktorý prostredníctvom inšpiratívneho vyučovania, času v prítomnosti Nebeského Otca

a stretnutí v malých skupinkách ponúka možnosť zažiť a prijať:

 • stretnutie a hlboké intímne chvíle s Bohom,
 • posväcovanie a transformáciu vnútorneho človeka,
 • objavenie svojho povolania a identity v Kristovi,
 • viac skúseností s Božím aj svojím srdcom,
 • zmocnene a povzbudenie pre zmierenie do vzťahov,
 • autoritu a schopnosť žiť pod ňou,
 • vyzbrojenie pre službu a pomoc druhým,
 • …a oveľa viac...

Je určená všetkým, ktorí:

 • chcú byť viac vyzbrojení a uzdravení, aby mohla byť Otcova láska mocnejšie zjavená
 • túžia po uzdravení vo vlastnom živote a vo vzťahoch
 • chcú kráčať vo víťazstve v oblastiach života, v ktorých sú slabí

Našou túžbou je, aby ste aj touto formou zažili Otcovu lásku a súčasne do väčšej hĺbky porozumeli  mnohým oblastiam života s Bohom, s ľuďmi a so sebou samými. 

ŠKV sa skladá z dvoch blokov, každý blok pozostáva z 24 lekcií a vzhľadom na výskyt pandémie koronavírusu bude prebiehať online. 1. blok bude prebiehať od septembra 2021 do februára 2022. 2. blok by mohol bezprostredne nasledovať a trvať do konca júna 2022. Účasť na druhom bloku je podmienená účasťou na prvom bloku. Ku každému bloku je k dispozícii učebnica.

Každý z dvoch blokov obsahuje:

 • 24 približne jednohodinových lekcií
 • minimálne 2 ukážky modlitebného poradenstva
 • 12 približne dvojhodinových stretnutí v malých skupinkách
 • podnety na prehĺbenie štúdia
 • diskrétnosť učiteľa

Kurz prebieha formou LIVE a facilitovanych DVD seminárov, čo znamená,

že kombinujeme živé vyučovanie a záznamy zo školy, ktorá prebiehala LIVE na Slovensku v rokoch 2015-2017

pod vedením Simona a Dagmar Pollit z EHM Rakúsko, s ktorými sa v priebehu školy spoznáte. Stretnutia, LIVE semináre a skupinky vedú Helga Pavelková, Zuzana Šerá a Jana Brnová, facilitátorky vyškolené v EHM. Počas každého zo stretnutí sa viackrát uvidíme v malých skupinkách, aby sme sa spoločne rozprávali a modlili v súvislosti s vypočutými témami ktorými sú:

1. blok

• Biblické základy služby Elijah House • Srdce a hlava • Intimita s Bohom • Správne vyjadrovanie emócií • Nástroje služby • Vedenie rozhovoru • Nasledovanie Ducha Svätého • Ovocie horkosti • Očakávania a súdenie na základe koreňov horkosti • Vnútorné zaprisahania a zarieknutia • Nenaplnené potreby • Dokončenie odpustenia • Pokánie a náhrada • Ako vidíme Boha • Zameranie na výkon • Obrátenie rolí rodičov a detí • Hanba • Nosenie bremien • Zmierenie s Bohom • Liečba duchovnej rebélie • Podriadenie sa • Nosenie autority • Oslobodenie a vnútorné uzdravenie • Zdroje sexuálnych problémov • Ako si udržať uzdravenie • Úcta k otcovi a matke • Vzkriesenie ako časť uzdravenia •

2. blok

 Dedičný hriechDuchovné zajatectvoPevnosti v našej mysliObnovenie základov detstvaPopieranieProblémy prenatálneho obdobia a ranného detstvaEmocionálne zneužívanieNevyriešený zármutokZdroje sexuálnych problémovDuchovná neveraZmiereniePodoby láskyUzdravenie z následkov okultizmuUzdravenie sexuálne zneužívanýchProfil zneužívajúcehoModlitba za uvoľnenie traumySexuálne závislostiHomosexualitaVyhorenieDepresiaAko bezpečne žiť zdravé vzťahyStarostlivosť o ducha a jeho sýtenie 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v brožúre Informácie pre študentov ŠKV.

Prosím, pozorne si ich prečítajte predtým, než sa záväzne prihlásite!!!

Základná cena jedného bloku je 120€ + 40€ za učebnicu + 20€ za prevádzku seminára.

Táto suma nezahŕňa náklady na prípadné víkendové stretnutia.

Prihlásení dobrovoľníci z linky Volaj ku mne majú možnosť získať zľavu 20%.

Platby môžete posielať na číslo účtu SK43 8330 0000 0024 0191 0506 s heslom Eliáš 2021.

Svoj záujem o DVD školu môžete prejaviť vyplnením všetkých položiek tohto registračného formulára:

https://www.oz-dwell.com/events/dvd-skola-kralovskych-vztahov/form 

Otvorenie kurzu je podmienené záväzným prihlásením minimálne 5-tich záujemcov.

Vaše prípadné otázky nám môžete posielať e-mailom na adresy

kontakt@oz-dwell.com alebo pavelkova.helga@gmail.com.

Prajeme Vám, nech Eliáš príde a všetko obnoví! (Mt 17: 11) 

S láskou a úctou tím OZ dWell

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

logoOZ.png
bottom of page