top of page

št 08. 9.

|

Zoom

Škola kráľovských vzťahov 2022/23 - 1. blok

Pozývame Vás na dobrodružnú cestu do Božieho, ale aj vlastného ♥, ktorá mení nielen naše životy, ale aj životy ľudí okolo nás.

Registrácia bola ukončená.
Ďalšie podujatia
Škola kráľovských vzťahov 2022/23 - 1. blok
Škola kráľovských vzťahov 2022/23 - 1. blok

ČAS A MIESTO

08. 9. 2022, 18:00 – 11. 2. 2023, 13:00

Zoom

O UDALOSTI

Škola kráľovských vzťahov (ŠKV) je kurz služby Elijah House Ministries

(ďalej len EHM) https://elijahhouse.at/sk/,

ktorý prostredníctvom inšpiratívneho vyučovania,

času v prítomnosti Nebeského Otca

a stretnutí v malých skupinkách

ponúka možnosť zažiť a prijať:

 • stretnutie a hlboké intímne chvíle s Bohom,
 • posväcovanie a transformáciu vnútorneho človeka,
 • objavenie svojho povolania a identity v Kristovi,
 • viac skúseností s Božím aj svojím srdcom,
 • zmocnene a povzbudenie pre zmierenie do vzťahov,
 • autoritu a schopnosť žiť pod ňou,
 • vyzbrojenie pre službu a pomoc druhým,
 • …a oveľa viac...

Je určená všetkým, ktorí:

 • chcú byť viac vyzbrojení a uzdravení, aby mohla byť Otcova láska mocnejšie zjavená
 • túžia po uzdravení vo vlastnom živote a vo vzťahoch
 • chcú kráčať vo víťazstve v oblastiach života, v ktorých sú slabí

Našou túžbou je, aby ste aj touto formou zažili Otcovu lásku a súčasne do väčšej hĺbky porozumeli  mnohým oblastiam života s Bohom, s ľuďmi a so sebou samými. 

ŠKV sa skladá z dvoch blokov, každý blok pozostáva z 24 lekcií a vzhľadom na výskyt pandémie koronavírusu bude prebiehať online. 1. blok bude prebiehať od septembra 2022 do februára 2023.

2. blok by mohol bezprostredne nasledovať a trvať do konca júna 2023. Účasť na druhom bloku je podmienená účasťou na prvom bloku. Ku každému bloku je k dispozícii učebnica.

Každý z dvoch blokov obsahuje:

 • 24 približne jednohodinových lekcií
 • minimálne 2 ukážky modlitebného poradenstva
 • 12 približne dvojhodinových stretnutí v malých skupinkách
 • podnety na prehĺbenie štúdia
 • diskrétnosť učiteľa

Kurz prebieha formou LIVE a facilitovanych DVD seminárov, čo znamená,

že kombinujeme živé vyučovanie a záznamy zo školy, ktorá prebiehala LIVE na Slovensku

v rokoch 2015-2017 pod vedením Simona a Dagmar Pollit z EHM Rakúsko, s ktorými sa v priebehu školy spoznáte. Stretnutia, LIVE semináre a skupinky vedú Helga Pavelková, Zuzana Šerá a Jana Brnová, facilitátorky vyškolené v EHM. Počas každého zo stretnutí sa viackrát uvidíme v malých skupinkách, aby sme sa spoločne rozprávali a modlili v súvislosti s vypočutými témami ktorými sú:

1. blok

• Biblické základy služby Elijah House • Srdce a hlava • Intimita s Bohom • Správne vyjadrovanie emócií • Nástroje služby • Vedenie rozhovoru • Nasledovanie Ducha Svätého • Ovocie horkosti • Očakávania a súdenie na základe koreňov horkosti • Vnútorné zaprisahania a zarieknutia • Nenaplnené potreby • Dokončenie odpustenia • Pokánie a náhrada • Ako vidíme Boha • Zameranie na výkon • Obrátenie rolí rodičov a detí • Hanba • Nosenie bremien • Zmierenie s Bohom • Liečba duchovnej rebélie • Podriadenie sa • Nosenie autority • Oslobodenie a vnútorné uzdravenie • Zdroje sexuálnych problémov • Ako si udržať uzdravenie • Úcta k otcovi a matke • Vzkriesenie ako časť uzdravenia •

2. blok

 Dedičný hriechDuchovné zajatectvoPevnosti v našej mysliObnovenie základov detstvaPopieranieProblémy prenatálneho obdobia a ranného detstvaEmocionálne zneužívanieNevyriešený zármutokZdroje sexuálnych problémovDuchovná neveraZmiereniePodoby láskyUzdravenie z následkov okultizmuUzdravenie sexuálne zneužívanýchProfil zneužívajúcehoModlitba za uvoľnenie traumySexuálne závislostiHomosexualitaVyhorenieDepresiaAko bezpečne žiť zdravé vzťahyStarostlivosť o ducha a jeho sýtenie 

Podrobnejší popis tém a celého seminára je v brožúre Informácie pre študentov ŠKV.

Prosím, pozorne si ich prečítajte predtým, než sa záväzne prihlásite!!!

Základná cena jedného bloku je 120€ + 50€ za učebnicu + 30€ za prevádzku seminára.

Táto suma nezahŕňa náklady na plánované víkendové stretnutia.

Prihlásení dobrovoľníci z linky Volaj ku mne majú možnosť získať zľavu 20%.

Platby môžete posielať na číslo účtu SK43 8330 0000 0024 0191 0506 s heslom Eliáš 2022.

Svoj záujem o DVD školu môžete prejaviť vyplnením všetkých položiek tohto registračného formulára:

https://www.oz-dwell.com/events/dvd-skola-kralovskych-vztahov/form do 31. augusta 2022.

Otvorenie kurzu je podmienené záväzným prihlásením minimálne 5-tich záujemcov.

Vaše prípadné otázky nám môžete posielať e-mailom na adresy

kontakt@oz-dwell.com alebo pavelkova.helga@gmail.com.

Prajeme Vám, nech Eliáš príde a všetko obnoví! (Mt 17: 11) 

S láskou a úctou tím OZ dWell

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

logoOZ.png
bottom of page