top of page

dWell?

Milí dWelláci a dWelláčky, priatelia a priaznivci,

ako dobrovoľníčku telefonickej linky Volaj ku mne ma veľmi zaujímala ešte stále nie dlhá história dWell-u, ktoré túto službu ľuďom ponúka. Chopila som sa príležitosti a opýtala sa Helgy Pavelkovej a Zuzany Šerej,

  • aká je vízia a misia dWell a ako vznikal jeho názov,

  • ako vnímajú službu zmierenia a oslobodenia a prečo je dôležitá,

  • kedy začala ich cesta s Elijah House Ministry,

  • akými spôsobmi chce Boh prejavovať svoju starostlivosť o každého z nás,

  • aké ťažkosti spolu prekonávajú a pod.

Verím, že nad týmito riadkami strávite príjemné chvíle.Ako ste sa zoznámili s Elijah House Ministry? A ako vzniklo dWell? Čo tomu predchádzalo?

Zuzana: Pre mňa táto cesta začala v roku 2001. V tom čase som žila v jednom spoločenstve v Žiline a spolu sme pár rokov slúžili modlitbou za vnútorné uzdravenie a službou vyslobodenia rôznym ľuďom, ktorí hľadali pomoc. Spoločenstvo zaniklo, ale túžba ľudí po zmierení a moja túžba pomáhať im modlitbou zostali. V tom čase mi spolubývajúca podala do ruky CD s názvom Sandfordovci, ktorých meno sa v našich kruhoch začalo dosť skloňovať. Bola na ňom kniha, ktorú napísali. Doteraz si pamätám ten moment, ako som držala CD v ruke a počula som Otca hovoriť: “Teraz tomu nemusíš venovať pozornosť, príde na to čas neskôr”, a s tým som CD odložila a pokračovala som v službe zmierenia ľuďom, ktorých mi Otec záhadne posielal do cesty. Tak vzniklo spoločenstvo, ktoré mi bolo domovom mnoho rokov.

Helga: Ja som sa so službou EHM prvýkrát stretla tuším v roku 2005 vďaka tej istej knihe, ktorú spomína Zuzka. Aj keď si jej názov nepamätám, bolo to veľmi zaujímavé čítanie o tom, ako môžeme plnšie prežívať vzťah s Bohom a prekonávať bariéry a prekážky, ktoré nám v ňom bránia.

Neskôr som sa ocitla na výročnej konferencii EHM v Rakúsku. Na konferencii sa ma veľmi dotýkala modlitba, počas ktorej na pódiu stáli zástupcovia Maďarského, Slovenského a ďalších národov a spoločne robili pokánie z hriechov, ktorými si navzájom ublížili, odpúšťali si, zmierovali sa. Dotklo sa ma to tak veľmi, že som zatúžila chodiť do Školy vnútornej premeny, ktorú ponúkali. Najprv nám však prišla pozvánka na Prorockú školu, ktorej sme sa s manželom zúčastnili.

Počas ďalších dvoch rokov som navštevovala Školu duchovného rastu, na ktorú ma prijali. Absolvovala som aj tzv. intenzívny týždeň - 4 dni trvajúcu službu modlitby, ktorú ponúkajú jednotlivcom, prípadne aj manželským párom. Medzitým som inde absolvovala výcvik terapie pevným objatím a všetky veci do seba zapadali, chcela som ich skĺbiť. Začala som snívať o službe EHM na Slovensku.

Zuzana: A potom sme sa s Helgou zoznámili. Bolo to v roku 2011 v Rudinke na, v poradí už druhej, tzv Minikonferencii, ktorú sme s priateľmi poriadali pre okruh našich známych v Žiline. Helgu sme pozvali, aby na nej povedala svoje svedectvo o stretnutí s Bohom. Po stretnutí s ňou vo mne narastal dojem, že Otec má s nami dvomi nejaký plán. Skúmala som to, modlila sa za to, a nakoniec som jej zavolala. Ukázalo sa, že má podobné myšlienky a zostali sme v kontakte.

V roku 2013 sme dostali možnosť intenzívnejšie sa stretávať v spoločenstve hnutia 7 vrchov. Dokonca sme spolu počas dvoch rokov pracovali - navrhovali sme interiéry. Po Helginom zdieľaní o skúsenostiach s EHM som zostala presvedčená, že mám prispieť k realizácii jej sna priniesť túto službu na Slovensko. Až neskôr mi došlo, že je to služba založená práve tými Sandfordovcami, ktorých knihu na CD-čku som pred rokmi držala v ruke.. A tu niekde vznikla myšlienka usporiadať v Žiline kontaktný seminár pre potenciálnych záujemcov o EHM školu, ktorú sme nazvali Vyzbrojení na premenu.

Helga: Áno, ten sme robili v júni 2015 a už na jeseň sme mali preložené učebnice a spustili sme historicky 1. ročník EHM Školy na Slovensku. V roku 2017 ju dokončilo prvých 20 našich študentov. Absolvovali sme výcvik, ktorý nás oprávňuje viesť DVD Školu kráľovských vzťahov. Medzitým sa v nás rodila túžba slúžiť, takpovediac, “vo vlastných radoch”, v radoch ľudí poznajúcich Boha. Preto sme sa prihlásili na YWAM výcvik Missionary Care Foundations Course (MCFC) venovaný službe starostlivosti o misionárov aplikovateľný napríklad aj na vedúcich v službe. Ten v nás upevnil túžbu slúžiť všetkým, aj ľuďom nasadeným v prvých líniách v službe Kráľovstvu a vytvoriť pre nich bezpečný priestor, v ktorom by mohli zažívať Božiu starostlivosť čo najplnšie.

Zuzana: Pre naše existujúce aj plánované aktivity sme potrebovali nejaké “zastrešenie”, a po modlitbách sme sa na jeseň roku 2019 rozhodli postaviť “na vlastné nohy” a založiť vlastné občianske združenie.


Ako ste vyberali jeho názov? Nápad prišiel rýchlo s takým WOW efektom alebo to bol dlhší proces hľadania?

Helga: Názov k nám prichádzal po kúskoch, ako keď skladáte obrázok z puzzle. V modlitbe sme sa pýtali Otca, aký má On názov pre naše občianske združenie a studňa bol pojem, na ktorom sme sa zhodli. Mne v tom čase v srdci rezonovalo slovo Bersabe, čo znamená studňa prísahy. Existuje viacero vysvetlení pôvodu tohto mena, najčastejšie sa uvádzajú Studňa prísahy (medzi Abrahámom a Abimelechom) a Sedem studní (v hebrejčine beer - studňa, ševa - sedem i prísaha). Zuzka chodila so slovom z proroka Izaiáša 51:1-2:

„Počúvajte ma, vy, čo sa usilujete o spravodlivosť a hľadáte Hospodina. Pozrite na skalu, z ktorej ste vykresaní a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, vášho otca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho povolal, požehnal a rozmnožil.“ Áno, Hospodin sa zľutúva nad Sionom, potešuje všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho step na Hospodinovu záhradu. Jasanie a radosť zavládne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas piesne.

Slovo studňa teda bolo spoločným menovateľom. Páčilo sa nám, že každá studňa niekde v oáze na púšti je miesto, kde sa človek môže zastaviť, občerstviť, oddýchnuť si a nabrať novú silu, ale ešte viac je potešujúca skutočnosť, že tou Studňou je pre nás Boh.

Zuzana: Áno, s veľkým “S”. Zároveň tomu ale niečo chýbalo. Veľa občianskych združení má vo svojom názve slovo studňa a my sme sa medzi nimi nechceli stratiť. Napadlo nám preložiť to do angličtiny. Tak sa objavilo slovo “Well”, čo okrem studne znamená aj “Žriedlo” a “Prameň”. Páčilo sa nám, že jeho ďalšími významami sú výrazy “dobre, zdravo, správne”, čo vyjadrovalo našu túžbu prinášať uzdravenie, dobro, zlepšenie a nápravu do našich skúseností s Bohom a ľuďmi. Ďalšia myšlienka priniesla u nás udomácnené slovo wellness - miesto, kde sme hýčkaní rôznymi procedúrami od výmyslu sveta, máme dostatok jedla, pohody a oddychu. Do názvu sme ale nevedeli zahrnúť pre nás kľúčovú vec: Otcovu túžbu prebývať v nás a zároveň našu túžbu zotrvávať v Božej prítomnosti.

Tieto naše úvahy sledovala naša priateľka Janka Brnová. Bola v správnom čase na správnom mieste a napadlo jej šalamúnske riešenie: pridať pred “Well” písmeno “d”. Tým vzniká “dWell”, čo znamená prebývať, ostávať, zotrvávať, pričom je v ňom slovo “Well” stále zahrnuté. A tak vzniklo meno nielen pre naše OZ, ale charakteristika našej služby, ktorá vystihuje Otcovo srdce, a ktorou chceme odovzdávať skúsenosť, že:

  • Boh je Otec, ktorý ponúka svoje otcovstvo a chce byť v intímnom vzťahu s každým z nás, zvlášť byť pre nás studňou, súkromným a dostupným zdrojom živých vôd Božieho Ducha. Táto naša súkromná Studňa (preto Well s veľkým W), má svoj vlastný domov a Jeho adresa je moje, Tvoje srdce, duch človeka, v ktorom zostáva a prebýva.

  • Zároveň aj my chceme ostávať v Otcovi a z neho ako zo Studne chceme čerpať svoju identitu, a svoje právoplatné dedičstvo - živé vody Svätého Ducha, ktorý je pre každého z nás Životom, Láskou, Pokojom, Wellnessom, uzdravením a naplnením každej potreby pre naše dobro v Ježišovi Kristovi.

  • Každý z nás sa môže stať studňou, zdrojom občerstvenia a útechy pre druhých. Preto sa stále učíme a túžime rásť, aby sme sa raz boli tak, ako Otec, skrýšou pred vetrom a úkrytom pred lejakom, vodnými prúdmi na suchom mieste, a ako tieň mohutnej skaly vo vyprahnutej krajine (Iz 32:2).

Všetko prosto jedným slovom: dWell.


To je teda vašou víziou?

Helga: Naša vízia by sa dala zhrnúť takto: Chceme vidieť členov Božej rodiny milovaných, prijatých, obnovených, celistvých, žijúcich v priateľskom vzťahu s Bohom, so sebou samými a so svojimi blížnymi. Ide nám o prepojenie a hlbšie obrátenie sŕdc a prepojenie generácií v duchu proroka Malachiáša, ktorý nám v 3. kapitole tlmočí Božie srdce:


Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne. Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami,“ vraví Hospodin zástupov. „Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy. Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu.“

Tiež túžime, aby bol Božím synom a dcéram venovaný a dostupný každý spôsob Božej starostlivosti. Na YWAM výcviku MCFC sme objavili symbolických 7, ktorým nás Otec učí, a o každom by sa dalo veľa rozprávať, ale nateraz len stručne a pre ilustráciu 7S, ako 7 spôsobov Božej starostlivosti:Ako to všetko chcete dosiahnuť? Čo je vašou misiou?

Zuzana: Chceme vytvárať časopriestor, v ktorom Boh bude môcť zahŕňať svojich synov a dcéry záujmom, prijatím, uzdravením, mnohorakými prejavmi svojej lásky a starostlivosti a robiť ich celistvými v ich identite, povolaní a poslaní. Tu vidíme priestor pre prorockú službu zmierenia a oslobodenia, ktorá zmocňuje ľudí v počutí a porozumení Božieho hlasu, ktorý nás vedie do slobody, plnosti a hojnosti života.

Helga: Škola, ktorú v spolupráci s EHM ponúkame, vznikla ako odpoveď na potrebu ľudí byť pripravení počuť Boha a nechať sa viesť Jeho Duchom. Vlastne celá EHM služba začala potrebou vzdelávať ľudí a odstraňovať rôzne deformácie, pre ktoré Boha nepočujeme a nerozumieme mu. Škola kráľovských vzťahov preto nie je primárne o vnútornom uzdravení, ale o transformácii prebiehajúcej vo vzťahu s Bohom. Je to zároveň prorocká služba, jedna z úloh prorokov - prinášať uzdravenie a celistvosť, uvoľňovať vzkriesenie a život všade, kde chýba. Preto sú v našej službe dary Svätého Ducha potrebné a vítané.

Zuzana: Okrem Školy ponúkame 90 minút trvajúcu službu modlitby, ktorú naša ďalšia priateľka Peťka Jaššáková nazvala dWellness a službu telefonickej modlitebnej linky Volaj ku mne. Máme nádej, že na budúci rok budeme môcť v spolupráci s EHM ponúknuť aj Prorockú školu.


Čo pri vašom pôsobení považujete za najťažšie?

Helga: Život nám prináša rôzne výzvy spojené s prevádzkou a financovaním našej služby, ale vo všetkom zažívame Otcovu priazeň a vernosť, a tiež štedrosť a veľkorysosť našich priateľov a podporovateľov.

Zuzana: Pre mňa bolo celkom náročné uvedomiť a priznať si, že sama potrebujem služby, ktoré ponúkame iným a začať ich využívať. Momentálne sa modlíme a prosíme Otca, Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy. Malá kopa pýta viac :-)


Je ešte niečo, čo by ste, dámy, chceli dodať?

Zuzana: Asi len požehnať a potešiť čitateľov tým, čo teší aj nás - Otcovými slovami a prisľúbeniami:

Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Zjv 21:3-4

V ten deň povieš: „Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela!“ Iz 12


Za všetkých zvedavých sa pýtala Lenka Kmeťová.


68 zobrazení0 komentářů

Comments


logoOZ.png
bottom of page