top of page

Modlitba s linkou VKM

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho.

Tie môžu byť duchovné, materiálne, alebo aj fyzické či psychické uzdravenie, modlitba

za uvoľnenie z rôznych pút, zo závislostí, a pod. Modlitba môže zahŕňať oslavu Pána, Boha, vďaky, chvály a prosby adresované nebeskému Otcovi v mene Pána Ježiša. Takáto modlitba je predovšetkým praktickým vyjadrením nezištnej Božej a súrodeneckej lásky.

Modlitba príhovoru je forma modlitby, kedy do vzťahu medzi človekom a Bohom vstupuje modlitebník či viacerí modlitebníci, aby sa v modlitbe podporili a zjednotili. Vstupujú do nej dve strany – človek, ktorý prosí o modlitbu na konkrétny úmysel a je ochotný sa podeliť so svojím trápením či potrebou do miery presahujúcej bežný vzťah; a modlitebník, prípadne viacerí modlitebníci, ktorí toto trápenie či potrebu odovzdávajú Bohu a vyprosujú

v mene tohto človeka potrebnú Božiu priazeň alebo iné veci, ktoré mu pomôžu prehĺbiť vzťah dôvery s Bohom.

       Vychádzame zo skúsenosti dôvery voči Bohu a jeho prísľubom, že

  • je vždy prítomný tam, kde sa 2-3 zídu v Jeho mene,

  • vždy nás počuje, keď sa s Ním rozprávame,

  • má moc vykonať a aj sa deje to, za čo sa modlíme a o čo ho prosíme v súlade s Jeho vôľou.

        Veríme, že modlitba je rozhodujúca vo vzťahu s Bohom a každá jej forma významne prispieva k prežitiu vyrovnaného a plného života. Veríme, že je kanálom, skrze ktorý priamo od Otca prichádza Jeho slovo, nádej, povzbudenie, útecha a pomoc.

       Počas modlitby príhovoru sa Pán, Boh dotýka srdca človeka, ktorý po tomto druhu modlitby zatúžil a osobne, a aj prostredníctvom dobrorečenia modlitebníkov mu žehná. Žehnanie počas modlitby príhovoru má veľký význam a je mocnou duchovnou zbraňou v zmysle verša:

„Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.“

1 Pt 3:9


  Službu telefonicky ponúkame v dĺžke približne 15-20 minút. Modlitba príhovoru vo forme, v ktorej ju ponúkame, nie je modlitebným a duchovným poradenstvom/vedením, ani službou vnútorného uzdravenia a vyslobodenia, ani exorcizmom, hoci môže priniesť v živote človeka rovnaké ovocie. V prípade potreby či Vášho záujmu vám tieto služby radi sprostredkujeme.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page