top of page

Najbližšie podujatia

 • Správne nosenie bremien
  Správne nosenie bremien
  so 02. 3.
  Cirkev bratská Bratislava
  02. 3. 2024, 8:30 – 18:30
  Cirkev bratská Bratislava, Cukrová 2375/4, 811 08 Bratislava, Slovensko
  Vedieť niesť bremená je dar. Podľa Gal 6:1-2 sme často pozvaní zdieľať bremená a utrpenie iných. Dagmar Pollit z Elijah House Ministry Rakúsko nám priblíži, ako používať tento vzácny dar zdravým spôsobom pod vedením Svätého Ducha v prorockej, modlitebnej, príhovornej a evanjelizačnej službe.
 • Eliášov odkaz
  Eliášov odkaz
  so 20. 1.
  Cirkev bratská Bratislava
  20. 1. 2024, 8:30 – 18:31
  Cirkev bratská Bratislava, Cukrová 2375/4, 811 08 Bratislava, Slovensko
  Čo je odkazom proroka Eliáša? Čo je úlohou tých, ktorí sú duchom podobní Eliášovi? Si jeden, jedna z nich? Príď to zistiť na seminár so Simonom Pollitom z Elijah House Ministry Rakúsko.
logoOZ.png
bottom of page