top of page

pi 20. 9.

|

Miesto konania včas upresníme

Škola služby modlitby 2024

"Áno, Eliáš príde a všetko obnoví." Mt 17:11 Našou túžbou je, aby ste zažili Otcovu lásku, a stali sa novodobými Eliášmi - nositeľmi služby zmierenia a do väčšej hĺbky porozumeli dôležitosť služby modlitby v Božom procese transformácie na Jeho, čoraz slávnejší obraz. (2Kor 3:18)

Škola služby modlitby 2024
Škola služby modlitby 2024

ČAS A MIESTO

20. 9. 2024, 16:30 – 22. 9. 2024, 14:00

Miesto konania včas upresníme

O UDALOSTI

Škola služby modlitby (ŠSM) je kurz služby

Elijah House Ministries (ďalej len EHM) https://elijahhouse.at/sk/,

ktorý prostredníctvom inšpiratívneho vyučovania, času v prítomnosti Nebeského Otca

a stretnutí v malých skupinkách počas ôsmich stretnutí

a dvoch víkendoviek ponúka možnosť zažiť a prijať:

• stretnutie a hlboké intímne chvíle s Bohom • posväcovanie a transformáciu vnútorneho človeka •

• objavenie svojho povolania a identity v Kristovi • viac skúseností s Božím aj svojím srdcom •

• zmocnenie a povzbudenie pre zmierenie do vzťahov • autoritu a schopnosť žiť pod ňou •

• vyzbrojenie pre službu a pomoc druhým a oveľa viac •

Škola služby modlitby pozostáva z 23 lekcií a bude prebiehať naživo aj online.

Stretnutia, LIVE semináre a skupinky vedú facilitátori vyškolení v EHM.

Skombinujeme živé vyučovanie a DVD záznamy zo školy, ktorá prebiehala LIVE

v rokoch 2015-2017 pod vedením Simona a Dagmar Pollit z EHM Rakúsko,

s ktorými sa v priebehu školy spoznáte.

Ďalej sa môžete tešiť na

• minimálne 1 ukážku modlitebného poradenstva •

• minimálne 10 približne dvojhodinových stretnutí v malých skupinkách •

• diskrétrnosť lektorov a facilitátorov •

• podnety na prehĺbenie štúdia •

V súvislosti s duchovným rastom sa budeme venovať témam:

• Dedičný hriech • Duchovné zajatectvo • Pevnosti v našej mysli •

• Obnovenie základov z detstva • Popieranie •

• Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva. Časť 1 •

• Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva. Časť 2 •

• Emocionálne zneužívanie • Nevyriešený zármutok •

• Zdroje sexuálnych problémov • Duchovná nevera • Zmierenie •

• Identifikácia lásky • Uzdravenie z následkov okultizmu •

• Profil zneužívajúceho • Uzdravenie sexuálne zneužívaných •

• Modlitba za uvoľnenie traumy • Sexuálne závislosti •

• Rodová identita • Vyhorenie • Depresia •

• Ako žiť liečivé vzťahy bezpečne •

• Starostlivosť a sýtenie Ducha •

Základná cena ŠDR pozostáva

zo školného vo výške 130€ + 50€ za učebnicu + 70€ za prevádzku seminára.

Táto suma 250€ nezahŕňa náklady na plánované víkendové stretnutia.

Dobrovoľníci z linky Volaj ku mne majú možnosť získať zľavu 10%.

Platby môžete posielať na číslo účtu SK43 8330 0000 0024 0191 0506 s heslom "SSM 2024".

Svoj záujem o Školu môžete prejaviť vyplnením všetkých položiek

tohto registračného formulára do 31. augusta 2024.

Otvorenie kurzu je podmienené záväzným prihlásením minimálne 12-tich záujemcov.

Vaše prípadné otázky nám môžete posielať e-mailom na adresy

kontakt@oz-dwell.com alebo pavelkova.helga@gmail.com.

Prajeme Vám, nech Eliáš príde a všetko obnoví! (Mt 17: 11)

S láskou a úctou tím OZ dWell

PROGRAM


  • 45 hodín 30 minút

    Úvodná víkendovka Školy duchovného rastu


  • 3 hodiny

    Stretnutie 1

Další položky 8

ZDIEĽAŤ UDALOSŤ

bottom of page