top of page

Dovoľ Bohu vyzbrojiť Ťa

svojou láskou a mocou.

V spolupráci s EHM Rakúsko

ponúkame prorocký tréning

a mentoring.

Priebeh školy

Priebeh Prorockej školy

Prorocká škola prebehne počas dvoch predĺžených a na seba nadväzujúcich víkendov:

 

I.  víkend: 14. - 17. november 2024

II. víkend: 23. - 26. január 2025

Účasť na druhom víkende je podmienená účasťou na víkende prvom.

Lektormi Školy sú koordinátori služby Elijah House pre strednú a západnú Európu

Dagmar a Simon Pollitt z Rakúska.

Lekcie

· Dôverný vzťah s Bohom a životný štýl proroka ·

· Čakanie na Boha a stretávanie sa s Ním · Prehĺbenie v počúvaní Boha ·

· Interpretácia, výklad snov a vízií · Prejavy prorockého Ducha ·

· Proroctvo a narábanie s ním · Prorocký príhovor a duchovný boj ·

· Rozlišovanie a skúmanie zjavenia · Funkcia a úlohy proroka ·

· Povolanie, ustanovenie, trénovanie a vzdelávanie proroka ·

· Proroctvo v Cirkvi ·

Lekcie

Výška registračného poplatku pre EHM za celú Prorockú školu je 220.

Suma nezahŕňa:

  • učebnicu - 10€,

  • ubytovanie a stravu víkendových pobytov (cca 200€ za jeden predĺžený víkend)

  • dar pre usporiadateľa OZ dWell.

Suma sa môže v prípade nutnosti zmeniť v závislosti od zmeny okolností.

Cena Prorockej školy

Cena

Možnosti platby

1. jednorázovo 220€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa

    na Školu do 31. augusta 2024 s heslom "PS202425" v poznámke pre príjemcu;

2. záloha 70€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na Školu

    do 31. augusta 2024 s heslom "PS202425" v poznámke pre príjemcu +

    doplatok 150€ na to isté číslo účtu ešte do konca augusta 2024;

3. záloha 70€ na číslo účtu, ktoré obdržíte e-mailom po prihlásení sa na Školu

    do 31. augusta 2024 s heslom "PS202425" v poznámke pre príjemcu, a potom

    zaplatiť 3x splátku vo výške 50€, alebo 5x splátku vo výške 30€ ešte, a to ešte

    do konca augusta;

4. iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme.

Ak by financie mali byť jedinou prekážkou k tomu, aby ste sa prihlásili,

ozvite sa nám, veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie, aby ste sa

Školy mohli zúčastniť.

Platby

Možnosti prerušenia školy a vrátenie peňazí

  • V prípade, že sa po vykonaní platby nebudete môcť Školy zúčastniť

       a oznámite nám to e-mailom do 15. septembra 2024, peniaze Vám budú

       vrátené (vrátane zálohy 50€) a vrátite nám učebnicu.

 

  • V prípade, že svoju účasť zrušíte do 15. októbra 2024, vrátime Vám polovicu registračného poplatku.

  • V ostatných prípadoch Vám peniaze nebudú vrátené.

  • Vyplnením prihlasovacieho formulára akceptujete, že chcete dobrovoľne zaplatiť plnú sumu za kurz podľa uvedených dohodnutých podmienok. 

Prerušenie školy
Tím

Spoznajte nás

Dagmar&Simon
Pollit
DagmarSimon.png

Manželský pár slúžiaci ľuďom mnohými spôsobmi

aj za hranicami Európy.

Spoločne vedú pobočku Elijah House Ministry

v Rakúsku.

Helga Pavelková
13123252_1292536720775721_31968909183629

Facilitátorka EHM Škôl.

Jej víziou je viac prorockej služby uzdravenia

na Slovensku. 

Zuzana
Šerá
20190505_110630.jpg

Facilitátorka ŠDR a ŠSM

a fanúšik prorockej služby vnútorného uzdravenia

a vyslobodenia. 

Miroslava lacová
Mirka.png

Facilitátorka EHM Škôl slúžiaca druhým

s veľkou láskou, ochotou

a záujmom.

logoOZ.png
bottom of page