Grafika
Grafika

občianskeho združenia

dWell

Vitajte

na stránkach 

...nech Eliáš príde

a všetko obnoví...

Mt 17:11

Kvet

Ako nás môžete podporiť?

Grafika
Grafika

Modlitbou

Finančne

Motýľ - symbol metamorfózy
Kvet

Modlite sa za naše OZ a naše aktivity. Nech prinášame ovocie Božieho

Ducha, ktoré jediné je

trvalé.

Prispejte

finančným darom

na číšlo účtu

SK43 8330 0000 0024 0191 0506

a sami rozhodnite,

kde má Váš dar

prinášať ovocie.

Grafika

Zdieľaním

Kvet

Povedzte o nás svojim priateľom a známym. Pozvite ďalších zúčastniť sa našich podujatí alebo si nechať poslúžiť.

Grafika

Zostaňme v Spojení

InfoList

Grafika
Kvet

Odoberajte náš infolist

a nezmeškajte žiadnu z noviniek

Ďakujeme!